ΕΠΛ 111: ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Home: Πρόγραμμα/Σημειώσεις

 

Week

 Ημερομηνία  Περιγραφή PDF
1  Δευτέρα 22/1  Περιγραφή Συμβολαίου,  Κεφάλαιο 1.1 : Λογική

 Λογική και Λογικοί Τελεστές 

Contract

Lecture 1

   Τέταρτη 24/1  Κεφάλαιο 1.1: Προτασιακή Λογική

 Λογικοί Τελεστές (συνέχεια), Μετάφραση Ελληνικών Προτάσεων, Πίνακες Αληθείας, Προτασιακές Ισοδυναμίες

Lecture 2
   Πέμπτη 25/1  Κεφάλαιο 1.1: Προτασιακή Λογική

 Διάφορες Ασκήσεις Προτασιακής Λογικής

Lecture 3
2  Δευτέρα 29/1 Κεφάλαιο 1.2: Προτασιακή Λογική

Προτασιακές Ισοδυναμίες χωρίς Πίνακες Αληθείας, Μετατροπή Πινάκων Αλήθειας σε Πλήρη Διαζευκτική Κανονική Μορφή 

Lecture 4
   Τέταρτη 31/1 Κεφάλαιο 1.3: Κατηγορική Λογική

Ποσοδείκτες (υπαρξιακός, καθολικός), Κατηγορική λογική σε Φυσική γλώσσα, Φυσική Γλώσσα σε Κατηγορική Λογική,

Lecture 5
   Πέμπτη  1/2 Κεφάλαιο 1.4: Κατηγορική Λογική

Φωλιασμένοι Ποσοδείκτες, Διάφορες Ασκήσεις Κατηγορικής Λογικής

Lecture 5

Lecture 6

3  Δευτέρα 5/2 Κεφάλαιο 1.4: Κατηγορική Λογική (ολοκλήρωση διάλεξης 6)

Εξαρτημένοι και Ανεξάρτητοι Φωλιασμένοι Ποσοδείκτες,

Ανάθεση Aσκησης 1 - Προτασιακή και Κατηγορική Λογική

Lecture 6

   Τέταρτη 7/2 Κεφάλαιο 1.6-1.7: Σύνολα και Πράξεις Συνόλων

Ορισμοί, Υποσύνολα, Δυναμοσύνολα, Πληθικός Αριθμός,, Καρτεσιανό Γινόμενο, Πράξεις Συνόλων, Διαγράμματα Venn, Ισότητες Συνόλων, Μέθοδοι Απόδειξης Ισοτήτων, Γενίκευση Ένωσης και Τομής

Lecture 7

   Πέμπτη 8/2 Κεφάλαιο 1.6-1.7: Σύνολα και Πράξεις Συνόλων

 Διάφορες Ασκήσεις Συνόλων

Lecture 8

4  Δευτέρα 12/2 Κεφάλαιο 1.8 : Συναρτήσεις

Ορισμοί, Συναρτήσεις ένα-πρός-ένα, επί, 1:1 αντιστοιχίες, αντίστροφες συναρτήσεις, σύνθεση συναρτήσεων, χρήσιμες συναρτήσεις και παραδείγματα

Lecture 9

   Τέταρτη 14/2 Κεφάλαιο 1.8: Συναρτήσεις

Επίλυση ασκήσεων σε Συναρτήσεις, Partial Functions και Αριθμήσιμα Σύνολα

Lecture 10

   Πέμπτη  15/2 Κεφάλαιο 3.2: Ακολουθίες και Αθροίσματα

Ορισμοί , Κλειστή Μορφή Χρήσιμων Αθροισμάτων, Ισότητες Αθροισμάτων και Παραδείγματα

Ανάθεση Aσκησης 2 - Σύνολα, Συναρτήσεις, Αθροίσματα

Lecture 10
5 Δευτέρα 19/2  Αργία (Καθαρά Δευτέρα)  
   Τέταρτη 21/2 Κεφάλαιο 1.5: Μαθηματικός Συλλογισμός

Κανόνες Συμπερασμού, Κοινά Λάθη σε Συλλογισμούς, Κανόνες για προτάσεις με Ποσοδείκτες

Lecture 11
   Πέμπτη 22/2 Κεφάλαιο 1.5 : Μαθηματικός Συλλογισμός

Μέθοδοι Απόδειξης Θεωρημάτων,
Οδηγός για την συγγραφή Αποδείξεων

Lecture 12-13-14

Proof Writing

6  Δευτέρα 26/2 Κεφάλαιο 1.5: Μαθηματικός Συλλογισμός

Μέθοδοι Απόδειξης Θεωρημάτων,

Lecture 12-13-14
   Τέταρτη 28/2 Κεφάλαιο 1.5: Μαθηματικός Συλλογισμός & Κεφάλαιο 3.1: Proof Strategy

Μέθοδοι Απόδειξης Θεωρημάτων, Διάφορες Ασκήσεις σε Μαθηματικό Συλλογισμό &  Αποδείξεις

Lecture 12-13-14

   Πέμπτη 1/3 Κεφάλαιο 1.5: Μαθηματικός Συλλογισμός & Κεφάλαιο 3.1: Proof Strategy

Επιπρόσθετες Ασκήσεις σε Μαθηματικό Συλλογισμό & Αποδείξεις

Lecture 12-13-14
7  Δευτέρα 5/3 Κεφάλαιο 3.3: Μαθηματική Επαγωγή

Εισαγωγή στην Μαθηματική Επαγωγή, Εφαρμογές, Παραδείγματα με ισότητες και ανισότητες, Ορθότητα Μαθηματικής Επαγωγής

Ανάθεση Aσκησης 3 - Μαθηματικός Συλλογισμός & Μαθηματική Επαγωγή

Lecture 15

   Τέταρτη 7/3 Κεφάλαιο 3.3: Δεύτερη Αρχή Επαγωγής (Strong Induction)

Ολοκλήρωση Lecture 15, Ορισμός Strong Induction, Παραδείγματα

Lecture 15

Lecture 16

   Πέμπτη 8/3

Κεφάλαιο 3.4: Αναδρομικοί Ορισμοί

Αναδρομικοί Ορισμοί, Αναδρομικοί Ορισμοί Συναρτήσεων, Συνόλων και Δομών, Αναδρομή και Προγράμματα, Παραδείγματα

Lecture 16
8 Δευτέρα 12/3 Ενδιάμεση Εξέταση (Μέχρι Αναδρομικούς Ορισμούς - Διάλεξη 16)  
   Τέταρτη 14/3 Κεφάλαιο 4.1: Βασικές Αρχές Απαρίθμησης

Εισαγωγή, Προσθετική Αρχή Απαρίθμησης, Πολλαπλασιαστική Αρχή Απαρίθμησης, Συνδυασμός των δυο αρχών, Παραδείγματα

Lecture 17

   Πέμπτη 15/3 Κεφάλαιο 4.2: Η Αρχή του Περιστερώνα

Πολλαπλασιαστική Αρχή Απαρίθμησης, Συνδυασμός των δυο αρχών, Παραδείγματα

Lecture 17
9  Δευτέρα 19/3 Κεφάλαια 4.1,4.2: Βασικές Αρχές Απαρίθμησης, Η Αρχή του Περιστερώνα

Η αρχή του Περιστερώνα , Ασκήσεις και Παραδείγματα

Lecture 18

   Τέταρτη 21/3 Κεφάλαιο 4.3,4.5: Διατάξεις και Συνδυασμοί

Διατάξεις με και χωρίς επανατοποθέτηση,  Συνδυασμοί με και χωρίς επανατοποθέτηση, Παραδείγματα

Lecture 19

   Πέμπτη 22/3 Κεφάλαιο 4.3,4.4,4.5: Διατάξεις και Συνδυασμοί

Ιδιότητες Συνδυασμών: Το τρίγωνο του Pascal, Ασκήσεις, Διατάξεις σε Μη-Διακρινόμενα Στοιχεία,

Lecture 19
10  Δευτέρα 26/3 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ενδιάμεσης & Διατάξεις και Συνδυασμοί

Κατανομή Αντικειμένων σε Κουτιά, Γενίκευση της Αρχής Εγκλεισμού- Αποκλεισμού, Παραδείγματα

Ανάθεση Aσκησης 4 - Αρχές Απαρίθμησης, Διατάξεις και Συνδυασμοί

Lecture 19
   Τέταρτη 28/3 Κεφάλαιο 7.1: Σχέσεις και Ιδιότητες

Σχέσεις Εισαγωγή, Ιδιότητες Σχέσεων,  Παραδείγματα

Lecture 20

   Πέμπτη 29/3 Κεφάλαιο 7.1,7.3: Σχέσεις και Ιδιότητες, Αναπαράσταση Σχέσεων με Γραφήματα

 Σχέσεις και Γραφήματα, Παραδείγματα

Lecture 20
 

31 Μαρτίου - 15 Απριλίου (Πάσχα)

 

11  Δευτέρα 16/4 Κεφάλαιο 7.1-7.2: Συνδυασμοί Σχέσεων και n-αδικές Σχέσεις

ePAΣυνδυασμοί Σχέσεων (ένωση, τομή, διαφορά, συμμετρική διαφορά), Αποδείξεις και Αντιπαραδείγματα, Σύνθεση Σχέσεων, n-αδικές Σχέσεις και εφαρμογές σε βάσεις δεδομένων

Παράδοση Aσκησης 4

Lecture 21

   Τέταρτη 18/4 Κεφάλαιο  7.1-7.2:  Κλειστότητα Σχέσεων

Συνδυασμοί Σχέσεων (ένωση, τομή, διαφορά, συμμετρική διαφορά), Αποδείξεις και Αντιπαραδείγματα, Σύνθεση Σχέσεων, n-αδικές Σχέσεις και εφαρμογές σε βάσεις δεδομένων

Lecture 21
   Πέμπτη 19/4 Κεφάλαιο  7.1-7.2:  Κλειστότητα Σχέσεων

Συνδυασμοί Σχέσεων (ένωση, τομή, διαφορά, συμμετρική διαφορά), Αποδείξεις και Αντιπαραδείγματα, Σύνθεση Σχέσεων, n-αδικές Σχέσεις και εφαρμογές σε βάσεις δεδομένων

Lecture 22

12  Δευτέρα 23/4 Κεφάλαιο 7.4-7.5:  Κλειστότητα Σχέσεων, Σχέσεις Ισοδυναμίας

Ορισμοί, Θεωρήματα Αυτοπαθής και Συμμετρικής Κλειστότητας μιας σχέσης R, Ορισμός Μονοπατιού σε Γράφο, Η Σχέση Συνδετικότητας R* και η Μεταβατική Κλειστότητα μιας σχέσης R

Lecture 22

   Τέταρτη 25/4 Κεφάλαιο 6.1:  Αναδρομικές Σχέσεις (Recurrence Relations)

Εισαγωγικές Έννοιες, Επανάληψη Αναδρομικών Ορισμών, Επίλυση Αναδρομικών Σχέσεων με την μέθοδο της Αντικατάστασης/Επανάληψης, Επαγωγική Επαλήθευση, Παραδείγματα, Πύργοι Hanoi  

Ανάθεση Aσκησης 5 - Σχέσεις, Κλειστότητα Σχέσεων, Αναδρομικές Σχέσεις

Lecture 23

 

   Πέμπτη 26/4 Κεφάλαιο 6.2:  Επίλυση Αναδρομικών Σχέσεων

Ολοκλήρωση Lecture 23, Διάφοροι Ορισμοί, Δευτεροβάθμιες Γραμμικές Αναδρομικές Εξισώσεις με Σταθερούς Συντελεστές, Παραδείγματα

Lecture 23
13   Δευτέρα 30/4 Κεφάλαιο 6.2:  Επίλυση Αναδρομικών Σχέσεων

Ολοκλήρωση Lecture 23, Διάφοροι Ορισμοί, Δευτεροβάθμιες Γραμμικές Αναδρομικές Εξισώσεις με Σταθερούς Συντελεστές, Παραδείγματα

Lecture 23

Lecture 24

   Τέταρτη 2/5 Κεφάλαιο 6.2:  Επίλυση Αναδρομικών Σχέσεων

Εξεύρεση Λύσης στην Αναδρομική Εξίσωση Fibonacci και άλλα παραδείγματα, Γενίκευση Επίλυσης για Αναδρομικές Σχέσεις βαθμού K

Lecture 24
    Πέμπτη 3/5  Ασκήσεις Επανάληψης για τις Τελικές Lecture 25

Παράδοση Aσκησης 5

Παρασκευή 4/5 - Λήξη Μαθημάτων , 7-11 / 5 - Προετοιμασία για τις Τελικές Εξετάσεις, 12-27 / 5 : Τελικές Εξετάσεις

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Ημέρα: Τρίτη 15/05/2007
Ωρα: 8:30-11:30
Τοποθεσία: Πανεπιστημιούπολη, ΧΩΔ 003

 

* Ένα μεγάλο μέρος των διαφανειών του μαθήματος παραχωρήθηκε από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γιάννη Δημόπουλο