ΕΠΛ 111- ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Home: Exercises

Θεωρητικές Ασκήσεις Μαθήματος
 Α/Α  Θέμα  Εκφώνηση  Ημερομηνία Ανάθεσης  Ημερομηνία Παράδοσης  Λύσεις
1  Προτασιακή & Κατηγορική Λογική Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου
2  Σύνολα,  Συναρτήσεις, Ακολουθίες & Αθροίσματα Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου
3  Μαθηματικός Συλλογισμός
 και Μαθηματική Επαγωγή
Δευτέρα, 5 Μαρτίου Πέμπτη, 15 Μαρτίου
4  Αρχές Απαρίθμησης, Διατάξεις και
 Συνδυασμοί
Πέμπτη, 26 Μαρτίου Δευτέρα, 16 Απριλίου
5  Σχέσεις, Κλειστότητα Σχέσεων και
 
Αναδρομικές Σχέσεις 
Τέταρτη, 25 Απριλίου Πέμπτη, 3 Μαΐου
Οδηγίες Θεωρητικών Ασκήσεων

(O κωδικός πρόσβασης στις λύσεις θα ανακοινωθεί  στην τάξη)