ΕΠΛ 032.1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Home: Πρόγραμμα/Σημειώσεις


 

Week

Ημερομηνία Περιγραφή PDF
1  Δευτέρα 23/1  Περιγραφή Συμβολαίου, Γνωριμία με το Μάθημα

 Άσκηση: Διαβάστε για επανάληψη στην Πληροφορική ένα από τα πιο κάτω:

Α) Κεφάλαια 1.1-1.3 του βιβλίου    B) Ένα από τα εγχειρίδια στα δεξιά

Contract

Lecture 1

Revision: Greek English

   Πέμπτη 26/1 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (Κεφάλαιο 1.4-1.5)

Ορισμοί, Κύκλος Ζωής Προγράμματος, Απλά Παραδείγματα

Lecture 2

Revision: Διαγράμματα Ροής

2  Δευτέρα 30/1 Εισαγωγή στην γλώσσα C (Κεφάλαιο 2.1-2.4)

Σύνταξη και Σημασιολογία, μεταβλητές και σταθερές,

Lecture 3-4
   Πέμπτη  2/2 Εισαγωγή στην γλώσσα C συνέχεια (Κεφάλαιο 2.1-2.4)

Βασικοί Τύποι δεδομένων, Σχόλια, Ολοκληρωμένα Παραδείγματα

>>
3  Δευτέρα 6/2 Τύποι Δεδομένων και Τελεστές(Κεφάλαιο 2.5)

Βασικοί τύποι (char, int, float, double) και βασικοί τελεστές (+,-,*,/,%,=), Παραδείγματα

Lecture 5-6
   Πέμπτη 9/2 Αριθμητικές Εκφράσεις (Κεφάλαιο 2.5)

Μετατροπές Εκφράσεων στην C, Κανόνες Προτεραιότητας, Αποτίμηση Εκφράσεων, Μετατροπή Τύπων

>>
4  Δευτέρα 13/2 Είσοδος/Έξοδος Δεδομένων (Κεφάλαιο 2.6)

Οι εντολές printf/scanf σε βάθος, Μορφοποίηση δεδομένων εξόδου, Παραδείγματα

Lecture 7
   Πέμπτη  16/2 Συνθήκες Έλεγχου (Κεφάλαιο 4.1-4.9)

Εντολές επιλογής (if-else,switch), Λογικές Παραστάσεις (Σχεσιακοί και Λογικοί Τελεστές)

Lecture 8
5  Δευτέρα 20/2 Επαναληπτικοί Βρόχοι (Κεφάλαιο 5.1-5.3)

Εισαγωγή: Δομές Επανάληψης, Μελέτη Βρόχων Επανάληψης while, Τελεστές Prefix & Postfix, Σύνθετοι Τελεστές Ανάθεσης, Παραδείγματα

Lecture 9
   Πέμπτη 23/2

Επαναληπτικοί Βρόχοι (Κεφάλαιο 5.4-5.11)

Η Εντολή for και do-while. Οι εντολές break/continue; Παραδείγματα, Φωλιασμένοι Βρόχοι

Lecture 10
6  Δευτέρα 27/2  Συναρτήσεις (Κεφάλαιο 3.1,3.3-3.4)

Δομημένος Προγραμματισμός, Συναρτήσεις Βιβλιοθήκης και Χρήστη, Δομή Προγράμματος με συναρτήσεις, Παραδείγματα

Lecture 11
   Πέμπτη 2/3  Συναρτήσεις (Κεφάλαιο 3.5-3.6,3.2)

 Παραμετροποιημένες Συναρτήσεις, Εμβέλεια Μεταβλητών, Συναρτήσεις Βιβλιοθηκών (math.h, stdlib.h, time.h)

Lecture 12
7  Δευτέρα 6/3  Αργία (Καθαρή Δευτέρα)  
   Πέμπτη 9/3  Συναρτήσεις

 Παραμετροποιημένες Συναρτήσεις συνέχεια, Ασκήσεις, Παραδείγματα,

Lecture 13
8  Δευτέρα 13/3  Ενδιάμεση Εξέταση  - ΠΡΟΣΟΧΗ νέα τοποθεσία και ώρα!!!

 ΩΡΑ: 9:00-10:30

 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΛΑΤΣΙΑ ΛΑ002 (Ακρ.1 - Δ. Ζεϊναλιπούρ), ΛΑ122  (Ακρ. 2 - Λ. Λαμπρινός)

Λύση Midterm
   Πέμπτη 16/3  Αρχεία στην C (Κεφάλαιο 2.7-12)

Επανάληψη Εννοιών: Μαγνητικοί Δίσκοι, Λειτουργικά Συστήματα, Συστήματα Αρχείων, Δομή Αρχείων, Συναρτήσεις Επεξεργασίας Αρχείων στην C fscanf, fopen, fprintf, fclose(), Παραδείγματα,  Ασκήσεις

Lecture 14
9  Δευτέρα 20/3  Πίνακες  (Κεφάλαιο 8.1-8.3)

Εισαγωγή & Σύνταξη, Δήλωση Πίνακα, Αρχικοποίηση Πίνακα, Πρόσβαση, Παραδείγματα

Lecture 15
   Πέμπτη 23/3  Πίνακες  (Κεφάλαιο 8.1-8.3)

Ολοκλήρωση παραδειγμάτων πινάκων, συζήτηση αποτελεσμάτων ενδιάμεσης εξέτασης. Οι λύσεις  θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της προγραμματιστικής άσκησης 4. 

Lecture 15
10  Δευτέρα 27/3  Παράλληλοι Πίνακες  και Αλγόριθμοι Αναζήτησης (Κεφάλαιο 8.6)

 Επανάληψη Πινάκων, Παράλληλοι Πίνακες, Εφαρμογές Πινάκων: Γραμμική Αναζήτηση,  Αλγόριθμος Ταξινόμησης SelectionSort.

Lecture 16
   Πέμπτη 30/3  Πίνακες και Συναρτήσεις  (Κεφάλαιο 8.4)

Κλήση με τιμή, Κλήση με αναφορά, πέρασμα πινάκων σε συναρτήσεις, Παραδείγματα.

Lecture 17
11  Δευτέρα 3/4  Πολυδιάστατοι Πίνακες (Κεφάλαιο 8.7) & Ερωτηματολογια

Πρότυπο - Ορισμός - Κλήση, Πίνακες 2 και 3 Διαστάσεων, Πολυδιάστατοι Πίνακες και Συναρτήσεις, Παραδείγματα ,

Lecture 18
   Πέμπτη 6/4  ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ για 12/4 (Ώρα:  13:00-14:15  Τοποθεσία:   ΧΩΔ 109)  
12  Δευτέρα 10/4 Πολυδιάστατοι Πίνακες (Κεφάλαιο 8.7)

Πολυδιάστατοι Πίνακες και Συναρτήσεις, Παραδείγματα

Αλφαριθμητικές Σειρές Χαρακτήρων - Strings (Κεφάλαιο 9.3-9.4)

Εισαγωγικές Έννοιες (Δήλωση, Αρχικοποίηση, Εκτύπωση, Ανάγνωση),

Lecture 18

Lecture 19

   Τετάρτη 12/4 Η αναπληρωματική διάλεξη θα γίνει Ώρα:  13:00-14:15  Τοποθεσία:   ΧΩΔ 109

Αλφαριθμητικές Σειρές Χαρακτήρων - Strings (Κεφάλαιο 9.3-9.4)

Εισαγωγικές Έννοιες (Δήλωση, Αρχικοποίηση, Εκτύπωση, Ανάγνωση), Πίνακες από strings, συναρτήσεις βιβλιοθήκης <string.h>

Lecture 19
   Πέμπτη 13/4 Αλφαριθμητικές Σειρές Χαρακτήρων - Strings (Κεφάλαιο 9.3-9.4)

Υλοποίηση συναρτήσεων βιβλιοθήκης Strings (strcat, strlen, strcmp, strcpy)

Lecture 20
15 Απριλίου - 30 Απριλίου (Εορτές του Πάσχα)
13   Δευτέρα 1/5  Αργία (Εργατική Πρωτομαγιά)  
    Πέμπτη 4/5  Επανάληψη για τις τελικές Lecture 21
Τελική Εξέταση

Μέρα: Πέμπτη, 11 Μαΐου
Ώρα:  8:30-11:30
Τοποθεσία: 
Πανεπιστημιούπολη 

Ακροατήριο 1 -  ΧΩΔ103  (Επίθετα Α-Μιχαηλίδου)
Ακροατήριο 1 -  ΧΩΔ104  (Επίθετα Μωησέως-Ω)

Ακροατήριο 2 - ΧΩΔ110

 

 

18/5  Βαθμολογίες Εξαμήνου