ΕΠΛ 032.1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Home: Links

Σύνδεσμοι σε υλικό σχετικά με το μάθημα
Γενικά

Αρχική σελίδα κέντρου υπολογιστών: http://www.ucy.ac.cy/cc/labs/welcome.html

Προγραμματισμός από Σπίτι
 1. Περιβάλλον Unix πάνω στον προσωπικό σας υπολογιστή o οποίος λειτουργεί με Windows: http://www.cygwin.com/
 2. Εργαλεία Ανάπτυξης Λογισμικού σε Windows: Microsoft Visual C++, .NET
Περιβαλλον Unix
 1. List: http://www.indiana.edu/~uitspubs/b017/
 2. List: http://www.nmsu.edu/~CandN/DOCS/UNIX/DOCS.Unix_commands.html
 3. Intro: http://kb.indiana.edu/data/afsk.html
 4. FAQ: http://www.erlenstar.demon.co.uk/unix/faq_toc.html
Γλώσσα C
 1. The C Library Reference Guide:  http://www.acm.uiuc.edu/webmonkeys/book/c_guide/
 2. C Programming: http://www.strath.ac.uk/CC/Courses/NewCcourse/ccourse.html
 3. Programming in C (Παραδείγματα και Επεξηγήσεις):  http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/C/
 4. Introduction to c (εισαγωγικό): http://www.le.ac.uk/cc/tutorials/c/
 5. C programming, επίσης εισαγωγικό: http://www.eskimo.com/~scs/cclass/krnotes/top.html
 6. Ελληνική Μετάφραση Βιβλίου: "Η γλώσσα προγραμματισμού C", Brian Kernighan & Dennis Ritchie, ISBN 960-209-053-7, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 1990.

   C Language Keywords: http://tigcc.ticalc.org/doc/keywords.html#auto