Πρόγραμμα

Εβδ. Ημερ. Διάλ. Περιγραφή Υλικό
1 04/09/2012 1 Περιγραφή μαθήματος [download]
1 04/09/2012 2 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού [download]
2 11/09/2012 3-4 Η διαδικασία ανάπτυξης έργου λογισμικού και τα μοντέλα κύκλου ζωής [download]
3 17/09/2012 5-6 Ευέλικτες Διαδικασίες Τεχνολογίας Λογισμικού [download]
4 25/09/2012 7-8 Επαναχρησιμοποίηση του Λογισμικού [download]
5 02/10/2012 9-10 Αρχιτεκτονική Σχεδίαση και Πρότυπα [download]
6 09/10/2012 11-12 Τεχνολογία Λογισμικού με τη Χρήση Συστατικών - Component-Based Software Engineering [download]
7 16/10/2012 13 Σχεδιαστικά Πρότυπα [download]
7 16/10/2012 14 Επανάληψη [download]
8 23/10/2012 15 Σχεδιαστικά Πρότυπα (συνέχεια) -
8 23/10/2012 16 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ -
9 30/10/2012 17 CBSE in the context of Real-Time Systems - Guest Lecture by Dr. Vaidas Giedrimas [download]
9 30/10/2012 18 The methods of Component-Based Synthesis - Guest Lecture by Dr. Vaidas Giedrimas [download]
10 06/11/2012 19-20 Μετρικές Λογισμικού - Technical Software Metrics [download]
11 13/11/2012 21-22 Διαχείριση Έργου Λογισμικού - Software Project Management [download]
12 20/11/2012 23-24 Χρονοπρογραμματισμός Έργου Λογισμικού - Software Project Planning [download]
13 27/11/2012 25-26 Εκτίμηση του Κόστους Ανάπτυξης Λογισμικού (Software Cost Estimation) και Επανάληψη -