Εργαστήρια


Εβδ. Ημερ. Περιγραφή Υλικό
1 05/09/2012 Εξέλιξη της Τεχνολογίας Λογισμικού (χρονολογική επισκόπηση 1950-2020)
Κατευθυντήριες γραμμές για την συγγραφή συνοπτικής περιγραφής και κριτικής επιστημονικών άρθρων
[download]
2 12/09/2012 Μοντελοποίηση Συστημάτων
Περίληψη για τη σημαντικότητα της οπτικής μοντελοποίησης και επανάληψη σχεδιαγραμμάτων UML
[download]
3 19/09/2012 Agile Software Development
Χρήση user stories στην ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού με agile μεθοδολογίες
[download]
4 26/09/2012 Δεν θα πραγματοποιηθεί
-
5 03/10/2012 Πρακτική εφαρμογή του Αρχιτεκτονικού Προτύπου MVC
MVC Overview
Beginners' MVC Tutorial
Creating a Basic MVC Project Tutorial
6 10/10/2012 Εισαγωγή στην χρήση του εργαλείου Component Adaptation Environment (COPE)
-
7 17/10/2012 Μετρικές ποιότητας και επαναχρησιμοποίησης
[download]
8 24/10/2012 Πρακτική εξάσκηση με Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns)
[download]
9 31/10/2012 Η διαδικασία ανεύρεσης και αξιολόγησης επαναχρησιμοποιήσιμων συστατικών
λογισμικού (reusable software components) και αναφορά σε χρήσιμα Eclipse plugins
Buckminster Component Assembly
Eclipse Modeling Project
Real-Time Software Components
OSGi Tutorial
10 07/11/2012 Πρακτικές ασκήσεις σε τεχνικές μετρικές λογισμικού (software metrics)
[download]
11 14/11/2012 Ανθρωποκεντρική προσέγγιση στα έργα ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού
[download]
12 21/11/2012 Τεχνικές χρονοπρογραμματισμού έργων λογισμικού
[download]