Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του μαθήματος ΕΠΛ603 - Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού

Tο μάθημα στοχεύει να διδάξει βασικές έννοιες της Τεχνολογίας Λογισμικού και να καλύψει θέματα που απαιτούνται για την κατανόηση της διαδικασίας ανάπτυξης μεγάλων συστημάτων λογισμικού. Εκτός από τα θέματα που αφορούν την υλοποίηση μεγάλων συστημάτων λογισμικού το μάθημα περιλαμβάνει θέματα διαχείρισης έργου (project management). Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει την εισαγωγή σε βασικές έννοιες και διαδικασίες της Τεχνολογίας Λογισμικού, μοντέλα κύκλου ανάπτυξης, ευέλικτες διαδικασίες Τεχνολογίας Λογισμικού, αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης επαναχρησιμοποιήσιμων συστημάτων λογισμικού, τα σπονδυλωτά συστήματα λογισμικού, την διαχείριση έργου λογισμικού, τον λεπτομερή προγραμματισμό έργων λογισμικού, τις μετρικές στην Τεχνολογία Λογισμικού, κ.ά.

Συμβόλαιο Μαθήματος

Συμβόλαιο Μαθήματος download (.pdf)

Διδάσκοντες Μαθήματος

Διδάσκουσα Ακαδημαϊκός: Δρ. Έφη Παπαθεοχάρους
Τηλέφωνο: +357 22 89 27 40
ΦΑΞ: +357 22 89 27 01
Γραφείο: ΘΕΕ01 - B107 (Πανεπιστημιούπολη)
Ηλ. Ταχυδρομείο: efi.papatheocharous-AT-cs.ucy.ac.cy
Διαλέξεις: Τρίτη 18:00-21;00 (ΧΩΔ 01 - 006) Πανεπιστημιούπολη
Εργαστήρια: Τετάρτη 16:30-18:00 (ΘΕΕ 01 - 201) Πανεπιστημιούπολη
Ώρες Γραφείου: Τρίτη 17:00-18:00 και Παρασκευή 12:00-13:00, ή κατόπιν συνεννόησης
Διδάσκων Εργαστηρίου: Κωνσταντίνος Στυλιανού (cstylianou-AT-cs.ucy.ac.cy)