Ανακοινώσεις

29/12/2012: Οι αναλυτικές βαθμολογίες του μαθήματος θα αναρτούνται μέσω του συστήματος βαθμολογιών. Για οποιοδήποτε πρόβλημα σύνδεσης επικοινωνήστε με τον κ. Μάριο Μπελκ στο belk-at-cs.ucy.ac.cy

27/11/2012: Η ηλεκτρονική παράδοση των τελικών αναφορών, πηγαίος κώδικας του συστήματός σας, πηγαίος κώδικας και σχετικό υλικό από τα έργα ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιήσατε, συστατικά λογισμικού που εξαγάγατε, οδηγός χρήσης του συστήματός σας και αρχείο της τελικής σας παρουσίασης θα πρέπει να γίνει σε CD/DVD ή σε όποιο άλλο μέσο επιθυμείτε μέχρι και την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος (10/12/2012). Βεβαιωθείτε προτού παραδώσετε ότι περιέχονται ΟΛΑ τα πιο πάνω στο CD/DVD καθώς αλλιώς η εργασία σας θα μηδενιστεί.

26/11/2012: Η τελική παρουσίαση και παράδοση των εντύπων αναφορών της εξαμηνιαίας εργασίας σας Μ1-Μ6, θα γίνει την Πέμπτη 29/11/2012 στην αίθουσα 148 η ώρα 19:30. Η παρουσία ΟΛΩΝ των ομάδων είναι απαραίτητη. Η σειρά παρουσίασης των ομάδων βρίσκεται εδώ, ξεκινώντας από τις 19:30 και με χρόνο παρουσίασης της κάθε ομάδας τα 20 λεπτά. Θα πρέπει το κάθε μέλος της ομάδας να αναλάβει και να παρουσιάσει ένα μέρος της παρουσίασης και για να επιτραπεί στην ομάδα να παρουσιάσει θα πρέπει οπωσδήποτε να παραδώσει όλες τις αναφορές των παραδοτέων σε έντυπη μορφή.

26/11/2012: Το εργαστήριο της τελευταίας εβδομάδας μαθημάτων (28/11/2012) ακυρώνεται λόγω της πιο πάνω ανακοίνωσης.

03/11/2012: Οι βαθμολογίες του μαθήματος θα αναρτούνται μέσω του συστήματος βαθμολογιών. Για οποιοδήποτε πρόβλημα σύνδεσης επικοινωνήστε με τον κ. Μάριο Μπελκ στο belk-at-cs.ucy.ac.cy

22/10/2012: Η παράδοση των Μ3 και Μ4 της εξαμηνιαίας εργασίας θα γίνει την ώρα του εργαστηρίου (31/10/2012) σε έντυπη μορφή ενώ η ηλεκτρονική παράδοση μπορεί να γίνει μέχρι τις 23:59 στις 30/10/2012.

26/09/2012: Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ομάδες για τις εμπρόθεσμες δηλώσεις των μελών τους. Καλή συνέχεια!

25/09/2012: Η παράδοση των Μ1 και Μ2 της εξαμηνιαίας εργασίας θα γίνει την ώρα του μαθήματος σε έντυπη μορφή ενώ η ηλεκτρονική παράδοση μπορεί να γίνει μέχρι τις 23:59 στις 25/09/2012.

24/09/2012: Αυτή την εβδομάδα δεν θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη του εργαστηρίου.

10/09/2012: Έχει ανακοινωθεί η εκφώνηση της εξαμηνιαίας εργασίας η οποία διαχωρίζεται σε 6 Milestones (Μ). Η ημερομηνία παράδοσης του Μ1 και Μ2 είναι 25/09/2012

03/09/2012: Έχει αναρτηθεί το συμβόλαιο στο οποίο περιγράφεται ξεκάθαρα ο τρόπος διεξαγωγής και εξέτασης του μαθήματος

03/09/2012: Καλώς ορίσατε στο ΕΠΛ603. Σας ευχόμαστε καλό ακαδημαϊκό έτος.