ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Πληροφορικής

 

ΕΠΛ431: Σύνθεση Παράλληλων Αλγορίθμων

Εαρινό Εξάμηνο 2023

 

Διδάσκων:

Καθηγητής Χρύσης Γεωργίου

Γραφείο:

ΘΕΕ01 016, Πανεπιστημιούπολη

Τηλέφωνο:

22 89 2745

Ηλ. Ταχυδρομείο:

chryssis@ucy.ac.cy

Πρ. Ιστοσελίδα:

http://www.cs.ucy.ac.cy/~chryssis/

Διαλέξεις & Φροντιστήριο:

Τρίτη και Παρασκευή 10:30 – 12:00, ΘΕΕ01 146

Τετάρτη 10:00 - 11:00, ΧΩΔ01 107 

Ώρες Γραφείου:

Τρίτη 12:00 – 14:00 ή με ραντεβού

Περιεχόμενο

Η ιστοσελίδα του μαθήματος βρίσκεται στο Blackboard

 

Ó Χρύσης ΓεωργίουΙανουάριος 2023