ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Πληροφορικής

 

ΕΠΛ 131: Αρχές Προγραμματισμού Ι

Χειμερινό Εξάμηνο 2009

 

Διδάσκων:

Επίκουρος Καθηγητής Χρύσης Γεωργίου

Γραφείο:

ΘΕΕ01 016, Πανεπιστημιούπολη

Τηλέφωνο:

22 892745

Ηλ. Ταχυδρομείο:

chryssis@cs.ucy.ac.cy

 Πρ. Ιστοσελίδα:

http://www.cs.ucy.ac.cy/~chryssis/

Διαλέξεις:

Τρίτη & Παρασκευή 9:00 – 10:30, ΧΩΔ01 109

Φροντιστήριο:

Τετάρτη 14:00 – 15:30, ΧΩΔ01 108

Ώρες Γραφείου:

Τρίτη & Παρασκευή 15:00 – 16:00, ή με ραντεβού

Βοηθοί Διδασκαλίας:

Παύλος Αντωνίου, ΘΕΕ01 Β111, csp5pa1@cs.ucy.ac.cy

Πύρρος Μπράτσκας, ΘΕΕ01 Β111, bratskas@cs.ucy.ac.cy

Συμβόλαιο Μαθήματος [pdf]

 

Η ιστοσελίδα του μαθήματος βρίσκεται στο Blackboard.

Με την εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο έχετε ήδη εξασφαλίσει

πρόσβαση στο σύστημα αυτό.

 

   Τα αποτελέσματα της Τελικής Εξέτασης έχουν ανακοινωθεί στο Blackboard.

        Η Τελική Βαθμολογία του ΕΠΛ131 έχει αναρτηθεί στο BannerWeb.

 

Χρύσης Γεωργίου Ó - Σεπτέμβριος 2009