ΕΠΛ604 - Τεχνητή Νοημοσύνη (Fall 2012)


Για τυχόν απορίες για τα εργαστήρια του μαθήματος ή τις ασκήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου:
achilleas.k (at) cs.ucy.ac.cy

Lab 1 (05/10/2012): Introductions etc. Perceptron, decision boundaries.
--
Lab 2 (12/10/2012): Backpropagation [slides].
Assignment 1: Feedforward Neural Network with Back Propagation for Letter Recognition. (περιγραφή και δεδομένα)
--
Lab 3 (19/10/2012): Data pre-processing, normalisation and multiple output class handling.
--
Lab 4 (26/10/2012): Kohonen SOM
--
Lab 5 (02/11/2012): Assignment 2: Kohonen SOM & LVQ (περιγραφή και δεδομένα). RBF algorithm and equations: [PDF]
--
Lab 6 (23/11/2012): Reinforcement Learning.
--
Lab 7 (30/11/2012): Hopfield Networks and Boltzmann Machines

Εργασίες

Απαντήσεις σε απορίες που έγιναν στο παρελθόν!

Εργασία 1:

Εργασία 2:


Χρήσιμες σελίδες

ΕΠΛ604 (2011) Lab Website (Last year's page)
Neural Networks with Java - Includes information and demos.

Perceptron

Perceptron learning - Java applet

Cortex Pro - Neural network development tool

Cortex Pro download page

Kohonen

The Self-Organising Map (Kohonen T. - 1998) - www.sciencedirect.com - Full text available only from within department of Computer Science.
World Poverty Map (SOM example)

Radial Basis Function

RBF Demo 1
RBF Demo 2

Reinforcement Learning

3-Armed Bandit
Cat and Mouse
Black Jack
Robot Arm
Cart-Pole Balancing

Hopfield Networks

A Binary Hopfield Neural Network Applet