ΕΠΛ604 - Τεχνητή Νοημοσύνη (Fall 2011)


Για τυχόν απορίες για τα εργαστήρια του μαθήματος ή τις ασκήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου:
achilleas.k (at) cs.ucy.ac.cy

Lab 1 (30/09/2011): Introductions etc. Perceptron, decision boundaries.
--
Lab 2 (07/10/2011): Backpropagation [slides].
Assignment 1: Feedforward Neural Network with Back Propagation for Wine Quality classification. (περιγραφή και δεδομένα)
--
Lab 3 (14/10/2011): Data pre-processing, normalisation and multiple output class handling.
Handling time in neural networks (TDNN, Recurrent NNs).
--
Lab 4 (21/10/2011): Assignment 2: Kohonen SOM & LVQ (περιγραφή και δεδομένα)
--
Lab 4.5 (11/11/2011): More on Kohonen Som & LVQ: Clarifications and Q&A.
--
Lab 5 (18/11/2011): Radial Basis Function networks. RBF algorithm and equations: [PDF]
--
Lab 6 (25/11/2011): Reinforcement Learning.
--
Lab 7 (02/12/2011): Hopfield Networks and Boltzmann Machines


Χρήσιμες σελίδες

ΕΠΛ604 (2010) Lab Website (Last year's version)
Neural Networks with Java - Includes information and demos.

Perceptron

Perceptron learning - Java applet

Cortex Pro - Neural network development tool

Cortex Pro download page

Kohonen

The Self-Organising Map (Kohonen T. - 1998) - www.sciencedirect.com - Full text available only from within department of Computer Science.
World Poverty Map (SOM example)

Radial Basis Function

RBF Demo 1
RBF Demo 2

Reinforcement Learning

3-Armed Bandit
Cat and Mouse
Black Jack
Robot Arm
Cart-Pole Balancing

Hopfield Networks

A Binary Hopfield Neural Network Applet