Σημαντική συμβολή του Πανεπ. Κύπρου στην ανάπτυξη πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης

Τη συμμετοχή του σε ένα ακόμη μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με στόχο τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για να εντοπίζει βασικές και καινοτόμες μεθόδους μάθησης που ενθαρρύνουν την …

ReaDI-STANCE Kicked-off!

Το Έργο με τίτλο «Reading Difficulties Intervention: Scientific, Technological, and new Community Efforts» (ακρωνύμιο: “ReaDI-STANCE”), σε ελληνική απόδοση: «Παρέμβαση Αναγνωστικών Δυσκολιών: Νέες Επιστημονικές, Τεχνολογικές και Κοινωνικές Προσπάθειες», συντονίζει ως Επικεφαλής Επιστημονικός …

Two New Vacancies!

The SEIT Lab and the NetRL Lab of the Department of Computer Science, University of Cyprus, announce 2 (two) full or part-time position for a Research assistant in Web Engineering for …

UbiCARS MDD Framework Evaluation

Recommender systems are software tools able to discover the necessary knowledge about users (customers) to offer them personalized recommendations. The UbiCARS MDD Framework (UbiCARS stands for Ubiquitous Context-Aware Recommender Systems) enables …

The first INFORM Day took place in Brno, on 6th of June

The INFORM Days are aimed not only at the judiciary, the legal practitioners, and court staff, but also at the general public. The objective of these events is not only to …

DiFens Project: Digital Security for Young Entrepreneurs

Goal: Help entrepreneurs utilise ICT technologies for their businesses online, in compliance with the demand for Digital Security (technical solutions for cyber security depending on level of digitalisation -cloud or physical …

IDEA Kick-Off Meeting at Nicosia, Cyprus

Energy poverty, in general terms, represents the inability of a household to secure adequate amounts of energy in the home – allowing it to keep living spaces adequately warm (or cool …