Κίτιον, ασβεστολιθικό άγαλμα Κεραυνίου Διός, 500 π.Χ.