Συνεργασίες
 
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αξιοποίηση των ακόλουθων φορέων για συγκεκριμένες εργασίες και φάσεις του έργου:
 
α) Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και         καταγράφει το αρχαιολογικό και ιστοριογραφικό υλικό καθώς και συντονίζει το έργο των σνεργαζόμενων φορέων. Ιδιαίτερα, ο Ε. Χρυσός συντονίζει το σύνολο του έργου ως κύριος υπεύθυνος και έχει την επιστημονική ευθύνη για τις γραπτές πηγές της Βυζαντινής περιόδου. Ο Δ. Τριανταφυλλόπουλος μετέχει στο συντονισμό του προγράμματος και έχει την ευθύνη του αρχαιολογικού υλικού της βυζαντινής περιόδου. Ο Θ. Μαυρογιάννης μετέχει επίσης στον συντονισμό τπυ προγράμματος και έχει την ευθύνη για τις γραπτές πηγές της αρχαιότητος. Ο Ε. Ράπτου συγκεντρώνει και καταγράφει το αρχαιολογικό υλικό και λειτουργεί ως επιμελητής του έργου.   
 
β) Το Τμήμα Πληροφορικής και το εργαστήριο Πολυμέσων του Πανεπιστημίου Κύπρου ανέλαβε την υλοποίηση του πιλοτικού πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα λειτουργεί στο διαδίκτυο και θα είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση, ανάκληση και παρουσίαση του υλικού που συγκεντρώθηκε και επεξεργάστηκε από την ομάδα εργασίας του προγράμματος. Συγκεκριμένα, ο Χρήστος Σχίζας έχει την ευθύνη της ανάλυσης, σχεδίασης και  δημιουργίας του συστήματος σε περιβάλλον πολυμέσων. Ο Γιώργος Σαμάρας έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της δημιουργίας της τράπεζας δεδομένων για υποστήριξη της εφαρμογής. Η ομάδα υλοποίησης αποτελείται από την Χρυστάλλα. Αλεξάνδρου που έχει την τεχνική διεύθυνση, τον Αχιλλέα Κεντώνη που έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση και τους προγραμματιστές Ηλία Νησιώτη και Ανδρέα Παλαίκη.   
 
γ) Το Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κύπρου στηρίζει το πρόγραμμα και οι επιστημονικοί λειτουργοί του προσφέρουν τη συνεργασία τους στην έρευνα των αρχείων της αρχαιολογικής υπηρεσίας, τη διαμόρφωση του καταλόγου των μνημείων και την επεξεργασία και καταγραφή τους για τις ανάγκες του προγράμματος.   
 
δ) Το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ παρέχει το εικονογραφικό υλικό από τις συλλογές του Μουσείου Βυζαντινής Τέχνης.   
 
ε) Το Αρχείον Βυζαντινών Μνημείων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου μετέχει με το διευθυντή του, το Δρ. Αθανάσιο Παπαγεωργίου, στην επιλογή, ανάλυση και ταξινόμηση του βυζαντινού υλικού.   
 
στ) Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου συνεισφέρει το υλικό της συλλογής του Μουσείου Κυπριακής Νομισματοκοπίας.   
 
ζ) Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Κύπρου συνεργάζεται στη διαμόρφωση του ηλεκτρονικού χάρτη της Κύπρου και του σχετικού συστήαμτος G.I.S.   
 
η) Το Κέντρο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών συνεργάζεται στην επεξεργασία του ονομαστικού και προσωπογραφικού υλικού και των ρωμαϊκών ονομάτων γενών και φροντίζει για την ηλεκτρονική διασύνδεση μέσω του δικτύου του προγράμματος ΑΡΓΟΣ (διασύνδεση όλων των ειδικών βιβλιοθηκών μέσω Internet).   
 
θ) Το Centre Pierre Paris του Πανεπιστημίου Bordeaux III συνεισφέρει τη νέα βελτιωμένη έκδοση του προγράμματος PETRAE και τη μετατροπή του προγράμματος σε ελληνικό και αγγλικό και με τη συμμετοχή δύο μεταπτυχιακών φοιτητών του.   
 
ι) Το Ινστιτούτο F. Courby του Πανεπιστημίου Lumiere - Lyon II συνεργάζεται στο πρόγραμμα με τη Marguerite Yon, διευθύντρια της Γαλλικής Αρχαιολογικής Αποστολής στο Κίτιον–Μπαμπούλα, παρέχοντας το αρχαιολογικό υλικό από τις ανασκαφές στη Λάρνακα-Μπαμπούλα, το σχετικό φωτογραφικό υλικό καθώς και τα τοπογραφικά σχέδια του αρχαιολογικού χώρου. Η Therese Oziol συνεργάζεται στη συγκέντρωση και επεξεργασία του επιγραφικού υλικού της περιοχής Κιτίου.   
 
κ) Το Πανεπιστήμιο Munster παράγει την ειδική βάση δεδομένων με το υλικό από τις περιγραφές των περιηγητών της Κύπρου από τον 15ο ως τον 19ο αιώνα.   
 
λ) Η Αυστριακή Ακαδημία των Επιστημών συνεργάζεται στις ιστοριογεωγραφικές και ιστοριοτοπογραφικές επισκοπήσεις και στη διαμόρφωση των χαρτών.   
 
μ) Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Κύπρου στην Αθήνα, υπό τη διεύθυνση της κας Λεώνης Μαυρονικόλα- Παρασκευαΐδου προσφέρει τις εγκαταστάσεις του στην Αθήνα για την αποθήκευση και χρήση της βάσης δεδομένων από το επιστημονικό κοινό. 
 
 Νέα Πάφος, Οικία Αιώνος, τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου με παράσταση Νηρηίδων, 4ος αι. μ.Χ.