Σαλαμίς, πήλινη κεφαλή από το κενοτάφιο του Νικοκρέοντος, τέλος 4ου αι. π.Χ.
Ιστορικό και εισαγωγή του πεδίου έρευνας  
Μονή Χρυσοστόμου (Κουτσοβέντης), εικόνα Αρχαγγέλου του 12ου αι.