Συμβόλαιο μαθήματος

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η τηλεπικοινωνιακή επανάσταση, με επίκεντρο την περιβάλλουσα εξυπνάδα (Ambient Intelligence) και ποιο συγκεκριμένα τη διάχυτη επικοινωνία (Ubiquitous Communication and Networking), έχει σαν βασικό άξονα τις ασύρματες / κινητές επικοινωνίες. Νέα ενοποιημένα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (π.χ. UMTS, LTE, LTE advanced, 4th and 5th Generation Networks), νέα ασύρματα δίκτυα (τοπικά: Wireless LΑΝs, πχ. IEEE802.11g, n, και μητροπολιτικά: WiMax), καθώς και νέες αρχιτεκτονικές και τοπολογίες (π.χ. ad-hoc, sensor networks, machine-to-machine, VANETs), και το Internet of Things (IoTs) έχουν προταθεί τα τελευταία χρόνια που καθιστούν και αυτά μια επανάσταση στη φιλοσοφία των δικτύων. Σκοπός του μαθήματος είναι να γίνει μια εισαγωγή σε ασύρματα δίκτυα, με έμφαση σε θεμελιώδεις έννοιες και αρχές, τις τεχνολογίες ασυρμάτων και κινητών δικτύων, εισαγωγή στη ανάπτυξη, σχεδίαση, εφαρμογή, και αξιολόγηση των πρωτοκόλλων, καθώς και εισαγωγή στις νέες αρχιτεκτονικές και τοπολογίες. Επίσης θα μελετηθούν υπάρχοντα και προτεινόμενα πρότυπα για κινητά δίκτυα (π.χ. Mobile IP), και θα συζητηθούν θέματα ερευνητικού ενδιαφέροντος.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Θα μελετηθούν:

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το μάθημα καλύπτει θεωρία και πρακτική. Aποτελείται από 3 ώρες διαλέξεων, 2 ώρες εργαστηρίου και 1 ώρα φροντιστήριο.

Tα εργαστήρια είναι πολύ σημαντικά για την εισαγωγή/εξοικείωση των διαφόρων εργαλείων που χρησιμοποιούνται στο μάθημα.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τονίζεται ότι η παρακολούθηση των διαλέξεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική, όπως καθορίζεται και από τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου και για αυτό θα ελέγχεται τακτικά η παρουσία.

Το μάθημα έχει ως προαπαιτούμενα ένα από τα βασικά μάθημα σε δίκτυα, π.χ.:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές θα αξιολογηθούν μέσα από ένα σύνολο εβδομαδιαίων εργασιών, εργαστηριακών ασκήσεων και παρουσιάσεων στην τάξη, με την ολοκλήρωση και παρουσίαση εργασίας εξαμήνου και με τελική-γραπτή εξέταση. Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται με βάση τα ακόλουθα ποσοστά:

Τυχούσα αποτυχία φοιτητή στην τελική εξέταση ή στο Project (δηλαδή βαθμός λιγότερος από 4,5 σε ένα από τα δυο) ισοδυναμεί με αποτυχία στο μάθημα . Σε περίπτωση αποτυχίας, ο τελικός βαθμός του μαθήματος που θα δοθεί στον φοιτητή θα είναι ίσος με τον χαμηλότερο βαθμό του έχει πάρει από το project ή στην τελική εξέταση.

Άλλες οδηγίες

  1. Οι φοιτητές καλούνται να σεβαστούν τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας αναφορικά με την αντιγραφή και χρήση λογισμικού και την φωτοαντιγραφή βιβλίων.
  2. Η απουσία από εξέταση και η καθυστέρηση παράδοσης εργασιών γίνονται αποδεκτές μόνο σε έκτακτες περιστάσεις και κατόπιν προηγουμένης συνεννοήσεως με τον καθηγητή. Ο καθηγητής δεν υποχρεούται να δώσει εξετάσεις σε άτομα που απουσίασαν αδικαιολόγητα από μία εξέταση. Η καθυστερημένη παράδοση εργασιών συνεπάγεται βαθμολογική ποινή, ασχέτως της ποιότητας της παραδεδομένης εργασίας.
  3. Ενστάσεις στα αποτελέσματα εξετάσεων και στην βαθμολογία εργαστηριακών ασκήσεων γίνονται δεκτές βάσει των κανονισμών του Πανεπιστημίου.
  4. Η αντιγραφή ή η προσπάθεια αντιγραφής μεταξύ φοιτητών σε εξετάσεις ή εργασίες, απαγορεύεται αυστηρά. Τυχούσες αντιγραφές θα συνεπάγονται την αποπομπή των αναμεμιγμένων φοιτητών από την τάξη, τον μηδενισμό του βαθμού τους στις εν λόγω εξετάσεις ή εργασίες και την καταγγελία τους στο Συμβούλιο του Τμήματος για την εφαρμογή περαιτέρω πειθαρχικών κανόνων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Χρήσιμα εργαλεία:

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία: