ΕΠΛ606 : Δκτυα Υπολογιστν και το Διαδκτυο

Ακαδημακ τος 2018 - 2019, Χειμεριν Εξμηνο

Week
Subject
1
  • Καλωσορσατε στο εργαστριο των δικτων.  Σε αυτ το εργαστριο θα χρησιμοποισουμε τον προσομοιωτ  OPNET Modeler για να σας βοηθσουμε να κατανοσετε καλυτρα τις θεωρητικς ννοιες που διδσκεστε στις διαλξεις. Μπορετε να κατεβσετε το Modeler και να τον εγκαταστσετε στουπολογιστ σας απ τον πιο κτω σνδεσμο. Download OPNET Modeler (Academic)

2
3
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 

 

University of Cyprus, Department of Computer Science, © 2019