Εργασίες/Midterm/Final

Εργασίες Ενδεικτικές Λύσεις Αποτελέσματα
Project (20%) ---------------------  
Ενδιάμεση Εξέταση (20%) MidtermSols
MidtermSols-1
MidtermResults
Τελική Εξέταση (60%)    
Τελικός Βαθμός ---------------------  

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ημερομηνίες Περιγραφή Μαθήματος Σημειώσεις
Τρίτη - 09/09/14
(1
5:00 - 18:00)
Διάλεξη 1:
Σχεδιαστικά Πρότυπα (Μέρος 1)
- Syllabus
- Lecture1
- Lecture1-2slides
Τρίτη - 16/09/14
(1
5:00 - 18:00)
Διάλεξη 2:
Σχεδιαστικά Πρότυπα (Μέρος 2)
- Lecture2
- Lecture2-2slides
Τρίτη - 23/09/14
(15:00 - 18:00)
Διάλεξη 3:
Ενδιάμεσα Λογισμικά
- Lecture3
- Lecture3-2slides
Τρίτη - 30/09/14
(15:00 - 18:00)
Διάλεξη 4:
Τεχνολογίες Java: JavaBeans, RMI & EJB
- Lecture4
- Lecture4-2slides
- Lecture4-code
Τρίτη - 07/10/14
(15:00 - 18:00)
Διάλεξη 5:
Υπηρεσίες Διαδικτύου και πρότυπα XML, WSDL, SOAP and UDDI
- Lecture5
- Lecture5-2slides
- Lecture5-code
Τρίτη - 14/10/14
(15:00 - 18:00)
Διάλεξη 6:
Υπηρεσίες Διαδικτύου REST
- Lecture6
- Lecture6-2slides
- Instructions
- Input
- Lecture6-code
Τρίτη - 21/10/14
(15:00 - 18:00)
Διάλεξη 7 (+Επανάληψη):
Υπολογιστική Νέφους
- Lecture7
- Lecture7-2slides
- Lecture7-Article
- Lecture7-Exercise
- MidtermMaterial
- Midterm-Exercises
- Midterm-Exercises-sols
Τρίτη - 28/10/14
(15:00 - 18:00)
Αργία
Τρίτη - 04/11/14
(15:00 - 18:00)
Ενδιάμεση Εξέταση:
 
Τρίτη - 11/11/14
(15:00 - 18:00)
Διάλεξη 8:
Ενοποιημένη γλώσσα μοντελοποίησης - Unified Modelling Language (UML) - Part 1
- Lecture8
- Lecture8-2slides
Τρίτη - 18/11/14
(15:00 - 18:00)
Διάλεξη 9:
Ενοποιημένη γλώσσα μοντελοποίησης - Unified Modelling Language (UML) - Part 2
- Lecture9
- Lecture9-2slides

Guest Lecture:
Dr. Georgia Kapitsaki
Τρίτη - 25/11/14
(15:00 - 18:00)
Διάλεξη 10:
Μοντελοκεντρική ανάπτυξη λογισμικού - Model Driven Engineering (MDE)
- Lecture10
- Lecture10-2slides

Τρίτη - 02/12/14
(15:00 - 18:00)
Επανάληψη για την τελική εξέταση. - FinalExamMaterial
Τετάρτη - 17/12/2014
(16:30 - 19:30)
Τελική Εξέταση - ΧΩΔ02 - Αίθουσα 007