Πρόγραμμα

(Σημ.:Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να αλλάξει κατα τη διάρκεια του Εξαμήνου)

Ημερομηνία Περιγραφή
Υλικό

05 - 09 - 2017

Περιγραφή Μαθήματος, Συμβόλαιο (Syllabus) &
Introduction to Wireless and Mobile Networks

Syllabus

Διάλεξη 1 & 2

08 - 09 - 2017

12 - 09 - 2017 Form 1G to 5G Mobile Networks
Διάλεξη 3
15 - 09 - 2017 Radio Propagation (Ασύρματη Διάδοση Σήματος) Διάλεξη 4 & 5
19 - 09 - 2017
22 - 09 - 2017 Modulation Techniques (Τεχνικές Διαμόρφωσης Σήματος)

Διάλεξη 6 &7

26 - 09 - 2017
29 - 09 - 2017 Spread Spectum Tecniques (Τεχνικές Διασποράς Φάσματος)
Διάλεξη 8

03 - 10 - 2017

Multiple Access Techniques (Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης) Διάλεξη 9, 10 & 11
06 - 10 - 2017
10 - 10 - 2017
13 - 10 - 2017 Cellular Concepts (Αρχές Κυψελοειδών Δικτύων)
Διάλεξη 12, 13 & 14
17 - 10 - 2017
20 - 10 - 2017
24 - 10 - 2017 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Επανάληψη
27 - 10 - 2017 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
31- 10 - 2017 3G Cellular Systems and Radio Resource Management Algorithms(3ης Γενεάς Κυψελοειδή Δίκτυα και Αλγόριθμοι Διαχείρησης Ασύρματων Πόρων) Διάλεξη 15, 16 & 17
03 - 11 - 2017
07 - 11 - 2017
10 - 11 - 2017 3GPP Long Term Evolution (LTE) Διάλεξη 18, 19 & 20
14 - 11 - 2017
17 - 11 - 2017
21 - 11 - 2017 5G Mobile Networks Διάλεξη 21
24 - 11 - 2017 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Επανάληψη
28 - 11 - 2017 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
01 - 12 - 2017

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Σάββατο 16/12/2017, 0830 - 11;30, ΧΩΔ02 007