Εβδομάδα Περιγραφή
Υλικό
1
  • Καλωσορίσατε στο εργαστήριο των κινητών δικτύων.  Σε αυτό το εργαστήριο θα χρησιμοποιήσουμε τον προσομοιωτή  OPNET Modeler για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε καλυτέρα τις θεωρητικές έννοιες που διδάσκεστε στις διαλέξεις. Μπορείτε να κατεβάσετε το Modeler και να τον εγκαταστήσετε στουπολογιστή σας από τον πιο κάτω σύνδεσμο. Download OPNET Modeler (Academic)

  • Δεν θα γίνουν τα εργαστήρια την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων.

 

 

2
  • Review of various Network Concepts and Modeler
 
 
3  
 
4  
 
5 Wireless LANs  
 
6  
 
7  
 
8
9  
10 NO LAB  
11
  • Q/A
 
 
12
  • Quiz
 
 
13 Final Lab Grades