Διαλέξεις

28/11/2014  User Modeling, Adaptation, Personalization Part 2

Download (.pptx)

24/11/2014  User Modeling, Adaptation, Personalization

Download (.pptx)

21/11/2014  Αξιολόγηση Διαδραστικών Συστημάτων Μέρος Γ' Ευρετική Αξιολόγηση

Download (.pptx)

18/11/2014  Αξιολόγηση Διαδραστικών Συστημάτων Μέρος Β'

Download (.pptx)

14/11/2014  Αξιολόγηση Διαδραστικών Συστημάτων Μέρος Α'

Download (.pptx)

11/11/2014  Navigation

Download (.pptx)

07/11/2014  Web Design

Download (.pptx)

31/10/2014  Οδηγίες Σχεδιασμού

Download (.pptx)

21/10/2014  Ανάλυση Εργασιών - Hierarchical Task Analysis

Download (.pptx)

17/10/2014  Mid-Term Revision

Download (.pptx)

14/10/2014  Σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων - Πρωτοτυποποίηση

Download (.pptx)

10/10/2014  Personas, Σενάρια, κ.α.

Download (.pptx)

07/10/2014  Σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων - Προσδιορισμός Αναγκών & Θέσπιση Απαιτήσεων

Download (.pptx)

03/10/2014  Η Μεθοδολογία LUCID

Download (.pdf)

03/10/2014  Σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων

Download (.pptx)

26/09/2014  Η διάδραση και Ευχρηστία

Download (.pptx)

23/09/2014  Οργάνωση Γνώσης & Νοητικά Μοντέλα

Download (.pptx)

19/09/2014   Θεωριτική θεμελίωση της περιοχής ΑΑΥ - O Υπολογιστής

Download(.pptx)

16/09/2014   Θεωριτική θεμελίωση της περιοχής ΑΑΥ - Ο Άνθρωπος ΙΙ

Download(.pptx)

12/09/2014   Θεωριτική θεμελίωση της περιοχής ΑΑΥ - Ο Άνθρωπος I

Download (.pptx)

09/09/2014   Διαδικαστικά του μαθήματος, Συμβόλαιο του μαθήματος, Ώρες Επικοινωνίας, Διδακτικοί Στόχοι

Download (.pptx)