Υλικό Εργαστηρίου

17/09/2014  Σύντομη εισαγωγή στο σχεδιασμό διεπιφανειών

Download (.pdf)

24/09/2014  Preserving subjective responses to website colour schemes through automatic recolouring

Download Slides (.pdf)