Ασκήσεις

12/09/2014 - 19/09/2014: Με βάση τα επτά στάδια του μοντέλου του Norman, να περιγράψετε τη διαδικασία έρευνας για δωμάτιο σε ξενοδοχείο στη Βαρκελώνη μέσα από την ιστοσελίδα www.booking.com

19/09/2014 - 26/09/2014: Να επιλέξετε μια συσκευή που έχετε στο σπίτι (μικρή ή μεγάλη) και να σχολιάσετε πως η σχεδίαση της βοηθά ή δυσκολεύει την αλληλεπίδραση και την επίτευξη του στόχου του χρήστη με αυτή. Η απάντηση σας θα περιλαμβάνει:Συσκευή, Κατηγορία χρήστη, Στόχος χρήστη, Στοιχεία σχεδίασης ως προς αλληλεπίδραση (θετικά/αρνητικά)! Μέχρι 500 λέξεις!!!!