ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 428: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008, Εαρινό Εξάμηνο

Διδάσκοντες:
Μάριος Δικαιάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρυσόστομος Χρυσοστόμου, Επισκέπτης Λέκτορας
Γραφείο:
ΘΕΕ-01 #012, Πανεπιστημιούπολη ΘΕΕ-01 #Β107, Πανεπιστημιούπολη
Τηλέφωνο:
+357-22 892720 +357-22 892756
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
mdd AT domain_name cchrys@cs.ucy.ac.cy
Ώρες γραφείου:
  Δευτέρα και Πέμπτη, 12.00-13.00 ή μετά από συνεννόηση
Διαλέξεις:
Δευτέρα και Πέμπτη, 13.30 - 15.00, ΧΩΔ-01 #006
Εργαστήρια:
Τετάρτη, 16.00-17.30, ΘΕΕ-01 #Β121
Βοηθός Διδασκαλίας:
Γιώργος Χατζηπολλάς, Ε.Ε.Π.
ΘΕΕ-01 #B119, Πανεπιστημιούπολη
hpollas@cs.ucy.ac.cy

Οικοσελίδα

 


Η τελική εξέταση θα γίνει τη Δευτέρα, 12/5/08 και ώρα 12.30-15.30 στην αίθουσα ΧΩΔ105 .
Η εξέταση θα είναι με κλειστές σημειώσεις. Ωστόσο, επιτρέπεται η χρήση ενός φύλλου σημειώσεων Α4.

ΔΕΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.


 

University of Cyprus, Department of Computer Science, © 2008