ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 324: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

Academic Year 2014-2015, Fall Semester

Department of Computer Science - Homepage
Διδάσκοντες:
Andreas Pitsillides, Professor
Γραφείο:
ΘΕΕ-01 #116, New Campus
Τηλέφωνο:
+357-22 892795
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
andreas.pitsillides@cs.ucy.ac.cy
Ώρες γραφείου:
Tuesday - Friday , 12:00 - 13:00
Διαλέξεις:
Tuesday - Friday , 10:30 - 12:00, XOD02 B205
Εργαστήρια:
Monday, 8:00 - 2:00, ΘΕΕ-01 #Β202
Wireshark & Tutorial Labs:
Wednesday 09:00 - 10:30am, XOD01 #110
Βοηθοί Εργαστηριού:
Yiannos Mylonas, Special Teaching Staff
+357-22 893931
ΟΕΔ-01 #B205, New Campus
csdep.courses@gmail.com
Pavlos Antoniou, Special Teaching Staff
+357-22 893927
ΟΕΔ-01 #B210, New Campus
paul.antoniou@cs.ucy.ac.cy

University of Cyprus, Department of Computer Science, © 2014