ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΕΠΛ324 : Επικοινωνίες και Δίκτυα

Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014, Χειμερινό Εξάμηνο

 

Διδάσκων:

Βάσος Βασιλείου, Επίκουρος Καθηγητής

Γραφείο:

ΘΕΕ-01 #Β114, Πανεπιστημιούπολη

Τηλέφωνο:

+357-22892750

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

vassiliou.v - at -  ucy ac cy

Ώρες γραφείου:

Τρίτη και Παρασκευή, 12.00 - 13.30, ΘΕΕ-01 #Β114

Διαλέξεις:

Τρίτη και Παρασκευή, 10.30 - 12.00, ΧΩΔ-02 #007

Φροντιστήριο:

Τετάρτη 09.00 - 10.30, ΧΩΔ-02 #014

Εργαστήρια:

Δευτέρα 08.00 - 14.00, ΘΕΕ-01 #201

Υπεύθυνος Εργαστηρίων:

Γιάννος Μυλωνάς, Ε.Ε.Π
+357-22 89931

 

Οικοσελίδα

Συμβόλαιο

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Εργαστήρια

Εργασίες

Βιβλιογραφία

Νέα Ανακοινώσεις

University of Cyprus, Department of Computer Science, © 2013