ΕΠΛ324: Επικοινωνίες και Δίκτυα

Χειμερινό Εξάμηνο 2015

Στόχος Μαθήματος

Το μάθημα αυτό είναι ένα εισαγωγικό μάθημα σε Δίκτυα Υπολογιστών σε προπτυχιακό επίπεδο. Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η κατανόηση και χρήση των εννοιών που σχετίζονται με τα επουσιώδη θέματα στα Δίκτυα Υπολογιστών και το Διαδίκτυο.

Περιεχόμενο

Ασχολείται με: θεμελιώσεις στα δίκτυα επικοινωνιών, πρωτόκολλα, τοπικά δίκτυα και δίκτυα ευρείας περιοχής. Ανοικτά συστήματα όπως το Διαδίκτυο. Έννοιες που σχετίζονται με το Ίντερνετ. TCP / IP σουίτα πρωτοκόλλων: Επίπεδο Εφαρμογών, Επίπεδο Μεταφοράς, Επίπεδο Δικτύων και Δρομολόγηση, Επίπεδο Σύνδεσης. Αξιολόγηση δικτύων και πρωτοκόλλων.

Πληροφορίες Μαθήματος

Επικοινωνία:
Επικ. Καθ. Βάσος Βασιλείου
ΘΕΕ 1, Β114
<my last name.first initial>@ucy.ac.cy

Ώρα και Τοποθεσία Διαλέξεων:
Τρίτη/Παρασκευή, 09:00-10:30,
ΧΩΔ02, Β107

Ώρες Γραφείου:
Τρίτη/Παρασκευή, 10:30πμ-12:00μμ

Υπεύθυνος Εργαστηρίων:
Δρ. Γιάννος Μυλωνάς

Εργαστήρια:
Δευτέρα, 8:00πμ-4:00μμ, ΘΕΕ 1, 201

Κώδικας Τιμής

Αναμένεται ότι οι φοιτητές θα ακολουθούν τους Κανονισμούς και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου. Ηθική και ειλικρινής συμπεριφορά αναμένεται καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Όλες οι περιπτώσεις ύποπτης συμπεριφοράς θα παραπέμπονται στο Τμήμα και στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Η αντιγραφή ή η προσπάθεια αντιγραφής μεταξύ φοιτητών σε εξετάσεις ή εργασίες, απαγορεύεται αυστηρά. Τυχούσες αντιγραφές θα συνεπάγονται την αποπομπή των αναμεμιγμένων φοιτητών από την τάξη, τον μηδενισμό του βαθμού τους στις εν λόγω εξετάσεις ή εργασίες και την καταγγελία τους στο Συμβούλιο του Τμήματος για την εφαρμογή περαιτέρω πειθαρχικών κανόνων.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Το μάθημα θα υιοθετήσει ένα νέο τρόπο διδασκαλίας που συνδιάζει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Οι φοιτητές θα παρακολουθούν επιλεγμένα βίντεο ή θα διαβάζουν συγκεκριμένα κομμάτια απο τη βιβλιογραφία πρίν να έρχονται στις διαλέξεις
 • Ο καθηγητής θα παρουσιάζει το θέμα χρησιμοποιώντας την προκαθορισμένη βιβλιογραφία ή/και άλλες πηγές.
 • Περιστασιακά, ίσως να ζητηθεί απο κάποιους φοιτητές να παρουσιάσουν (για 5-10 λεπτά) ένα θέμα της τρέχουσας επικαιρότητας.
 • Οι φοιτητές και ο καθηγητής θα συζητούν τα θέματα της μέρας.

Προαπαιτούμενα

ΕΠΛ131 Αρχές Προγραμματισμού

Βιβλιογραφία

 • "Computer Networking -- A Top-Down Approach Featuring the Internet" – Sixth Edition, James F. Kurose and Keith W. Ross, Addison-Wesley, 2012.

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 • “Computer Networks, An Open Source Approach – International Edition”, Yin-Dar Lin, Ten-Hung Hwang, and Fred Baker, McGraw Hill, 2011

Αξιολόγηση

 • 30% Ασκήσεις και Εργαστήριο
 • 30% Ενδιάμεση Εξέταση
 • 40% Τελική Εξέταση

Please watch all videos and read all papers before class. The teaching style will be "flipped", so class time will be devoted to discussion and questions.

Videos, assignments, and papers will be posted by the beginning of the corresponding week of class. Assignments will generally be due immediately before the subsequent assignment is released.

Date Modules and Videos Readings Slides
September 8
 • Class Overview and Syllabus Introduction
September 11, 15, 18, 22
September 16
 • Tutorial
  • Information Theory
September 25, 29, October 6, 7
September 30
 • Tutorial
  • Transmission versus Propagation Delay
  • Queuing and Loss
  • Message Segmentation
October 9, 13
 • Application Layer Protocols
  • DNS
  • FTP
  • E-mail
 • Κεφάλαιο 2
 • October 16
  • Transport Layer Services and Reliable Data Transfer
 • Κεφάλαιο 3.1-3.3
 • October 20
  • Automatic Repeat, Go-Back-N, Selective Repeat
 • Κεφάλαιο 3.4
 • October 23
  • TCP Connection management
 • Κεφάλαιο 3.5
 • October 27
  • TCP Flow and Congestion Control
 • Κεφάλαιο 3.6-3.7
 • November 6 ΕΞΕΤΑΣΗ ΗΜΙΕΞΑΜΗΝΟΥ
 • Midterm Study Guide
 • Nov 3 & 10 2015 Network Layer Part A - Forwarding
  Nov 13 & 17 2015 Network Layer Part B - Addressing
  Nov 20 & 24 2015 Network Layer Part C - Routing
  Nov 27 & Dec 4 2015 Data Link Layer
  Dec 11 ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
 • Finals Study Guide
 • Ασκήσεις και Εργαστήρια

  Εργαστήρια
  • 7/9/2014 - Δεν θα υπάρξει εργαστήριο την πρώτη βδομάδα μαθημάτων
  • Παρακαλώ επισκεφθείτε την σελίδα Εργαστήρια για περισσότερες πληροφορίες

  Ασκήσεις
  Αριθμός Εκφώνηση Ημερ. Παράδοσης
  1. Να κάνετε μόνο τα μέρη 1 εώς 4 και να απαντήσετε τις ερωτήσεις 1-17.
  Να παραδώσετε την εργασία τυπωμένη στην αρχή της διάλεξης.
  Παρασκευή 09/10/2015

  Ανακοινώσεις

  • 7/9/2015 - Website up and running
  • 7/9/2015 - Δεν θα γίνουν εργαστήρια την πρώτη βδομάδα διαλέξεων
  • 15/9/2015 - Φροντιστήριο θα γίνεται κάθε δύο Τετάρτες ξεκινώντας απο τις 16/9. Διαφάνειες ή άλλο υλικό που αφορούν το φροντιστήριο θα αναρτάται στην ιστοσελίδα, κάτω απο τις διαφάνειες των διαλέξεων.
  • 29/9/2015 - Πληροφορίες για το πρώτο φροντιστήριο έχουν αναρτηθεί.
  • 6/10/2015 - Έχει αναρτηθεί εργασία στο Wireshark