ΕΠΛ324: Επικοινωνίες και Δίκτυα

Χειμερινό Εξάμηνο 2016

Στόχος Μαθήματος

Το μάθημα αυτό είναι ένα εισαγωγικό μάθημα σε Δίκτυα Υπολογιστών σε προπτυχιακό επίπεδο. Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η κατανόηση και χρήση των εννοιών που σχετίζονται με τα επουσιώδη θέματα στα Δίκτυα Υπολογιστών και το Διαδίκτυο.

Περιεχόμενο

Ασχολείται με: θεμελιώσεις στα δίκτυα επικοινωνιών, πρωτόκολλα, τοπικά δίκτυα και δίκτυα ευρείας περιοχής. Ανοικτά συστήματα όπως το Διαδίκτυο. Έννοιες που σχετίζονται με το Ίντερνετ. TCP / IP σουίτα πρωτοκόλλων: Επίπεδο Εφαρμογών, Επίπεδο Μεταφοράς, Επίπεδο Δικτύων και Δρομολόγηση, Επίπεδο Σύνδεσης. Αξιολόγηση δικτύων και πρωτοκόλλων.

Πληροφορίες Μαθήματος

Επικοινωνία:
Επικ. Καθ. Βάσος Βασιλείου
ΘΕΕ 1, Β114
<my last name.first initial>@ucy.ac.cy

Ώρα και Τοποθεσία Διαλέξεων:
Τρίτη/Παρασκευή, 09:00-10:30,
ΧΩΔ02, Β104

Ώρες Γραφείου:
Τρίτη/Παρασκευή, 10:30πμ-12:00μμ

Υπεύθυνος Εργαστηρίων:
Δρ. Γιάννος Μυλωνάς

Εργαστήρια:
Δευτέρα, 8:00πμ-2:00μμ, ΘΕΕ 1, 201

Κώδικας Τιμής

Αναμένεται ότι οι φοιτητές θα ακολουθούν τους Κανονισμούς και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου. Ηθική και ειλικρινής συμπεριφορά αναμένεται καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Όλες οι περιπτώσεις ύποπτης συμπεριφοράς θα παραπέμπονται στο Τμήμα και στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Η αντιγραφή ή η προσπάθεια αντιγραφής μεταξύ φοιτητών σε εξετάσεις ή εργασίες, απαγορεύεται αυστηρά. Τυχούσες αντιγραφές θα συνεπάγονται την αποπομπή των αναμεμιγμένων φοιτητών από την τάξη, τον μηδενισμό του βαθμού τους στις εν λόγω εξετάσεις ή εργασίες και την καταγγελία τους στο Συμβούλιο του Τμήματος για την εφαρμογή περαιτέρω πειθαρχικών κανόνων.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Το μάθημα θα υιοθετήσει ένα νέο τρόπο διδασκαλίας που συνδιάζει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Οι φοιτητές θα παρακολουθούν επιλεγμένα βίντεο ή θα διαβάζουν συγκεκριμένα κομμάτια απο τη βιβλιογραφία πρίν να έρχονται στις διαλέξεις
 • Ο καθηγητής θα παρουσιάζει το θέμα χρησιμοποιώντας την προκαθορισμένη βιβλιογραφία ή/και άλλες πηγές.
 • Περιστασιακά, ίσως να ζητηθεί απο κάποιους φοιτητές να παρουσιάσουν (για 5-10 λεπτά) ένα θέμα της τρέχουσας επικαιρότητας.
 • Οι φοιτητές και ο καθηγητής θα συζητούν τα θέματα της μέρας.

Προαπαιτούμενα

ΕΠΛ131 Αρχές Προγραμματισμού

Βιβλιογραφία

 • "Computer Networking -- A Top-Down Approach Featuring the Internet" – Sixth Edition, James F. Kurose and Keith W. Ross, Addison-Wesley, 2012.

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 • “Computer Networks, An Open Source Approach – International Edition”, Yin-Dar Lin, Ten-Hung Hwang, and Fred Baker, McGraw Hill, 2011

Αξιολόγηση

 • 30% Ασκήσεις και Εργαστήριο
 • 30% Ενδιάμεση Εξέταση
 • 40% Τελική Εξέταση

Please watch all videos and read all papers before class. The teaching style will be "flipped", so class time will be devoted to discussion and questions.

Videos, assignments, and papers will be posted by the beginning of the corresponding week of class. Assignments will generally be due immediately before the subsequent assignment is released.

Date Modules and Videos Readings Slides
September 6
 • Class Overview and Syllabus Introduction
September 9, 13, 16, 20
September 14
 • Tutorial
  • Information Theory
September 23, 27, 30, October 4
September 28
 • Tutorial
  • Transmission versus Propagation Delay
  • Queuing and Loss
  • Message Segmentation
October 7, 11
 • Application Layer Protocols
  • DNS
  • FTP
  • E-mail
 • Κεφάλαιο 2
 • October 14
  • Transport Layer Services and Reliable Data Transfer
 • Κεφάλαιο 3.1-3.3
 • October 18
  • Automatic Repeat, Go-Back-N, Selective Repeat
 • Κεφάλαιο 3.4
 • October 21
  • TCP Connection management
 • Κεφάλαιο 3.5
 • October 25
  • TCP Flow and Congestion Control
 • Κεφάλαιο 3.6-3.7
 • November 4 ΕΞΕΤΑΣΗ ΗΜΙΕΞΑΜΗΝΟΥ
 • Reading List
 • Nov 8, 11 2016 Network Layer Part A - Forwarding
  Nov 15 2016 Network Layer Part B - Addressing
  Nov 22, 25 2016 Network Layer Part C - Routing
  Nov 28 & Dec 2 2016 Data Link Layer
  Dec. 10 2016, 16:30hrs ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - FINAL EXAM
 • Finals Study Guide
 • Ασκήσεις και Εργαστήρια

  Εργαστήρια
  • 5/9/2016 - Δεν θα υπάρξει εργαστήριο την πρώτη βδομάδα μαθημάτων
  • Παρακαλώ επισκεφθείτε την σελίδα Εργαστήρια για περισσότερες πληροφορίες

  Ασκήσεις
  Αριθμός Εκφώνηση Ημερ. Παράδοσης
  1. Να παραδώσετε την εργασία τυπωμένη στην αρχή της διάλεξης. Δευτέρα 10/10/2016
  2. Να παραδώσετε την εργασία τυπωμένη στην αρχή της διάλεξης. Παρασκευή 21/10/2016

  Ανακοινώσεις

  • 30/08/2016 - Website up and running
  • 30/08/2016 - Δεν θα γίνουν εργαστήρια την πρώτη βδομάδα διαλέξεων
  • 30/08/2016 - Φροντιστήριο θα γίνεται κάθε δύο Τετάρτες ξεκινώντας απο τις 14/9. Διαφάνειες ή άλλο υλικό που αφορούν το φροντιστήριο θα αναρτάται στην ιστοσελίδα, κάτω απο τις διαφάνειες των διαλέξεων.