Πρόγραμμα Μαθημάτων

18/01/2018

Εισαγωγή και Συμβόλαιο Μαθήματος

Διάλεξη 1: Μοντελλοποίηση Χρηστών, Προσαρμογής και Εξατομίκευσης (User Modelling, Adaptation and Personalization)

 • Τίτλος Ομιλίας: Introduction to User Modelling, Adaptation and Personalization
 • Ομιλητής: Δρ. Μάριος Belk
 • Διαφάνειες Παρουσίασης: Presentation Slides (.pdf)
25/01/2018

Διάλεξη 2: Έρευνα στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή

 • Τίτλος Ομιλίας: "Usable Security": Introduction to User Authentication and Human Interaction Proof Research
 • Ομιλητής: Αργύρης Κωνσταντινίδης, Διδακτορικός Φοιτητής, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Διαφάνειες Παρουσίασης: Presentation Slides (.pdf)
01/02/2018

Συμμετοχή σε Έρευνα Χρηστών (User Study).

08/02/2018

Διάλεξη 3: Σπουδές στο Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Κύπρου

15/02/2018

Διάλεξη 4: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Εργαλεία Βιβλιογραφικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου

 • Τίτλος Ομιλίας: Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και εργαλεία οργάνωσης και διαχείρισης βιβλιογραφίας
 • Ομιλητές: Λούης Προκοπίου, Βιβλιοθηκονόμος, Γραφείο Πληροφοριακής Υποστήριξης, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Χρήσιμο Υλικό: Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
22/02/2018

Διάλεξη 5: Ανθρωποκεντρικά Συστήματα Προσαρμογής και Εξατομίκευσης

 • Τίτλος Ομιλίας: Utilizing Human Cognitive and Emotional Factors for User-Centered Computing
 • Ομιλητής: Δρ. Γιώργος Σαμάρας, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Διαφάνειες Παρουσίασης: Presentation Slides (.pdf)