Εργασίες & Βαθμοί


Αναλυτικοί βαθμοί μαθήματος


Ομαδική Εργασία – Δοκίμιο Βιβλιοπαρουσίασης και Βίντεο Προβολής Επιστημονικού/Τεχνολογικού Πεδίου Πληροφορικής

Ημερομηνία παράδοσης: 03/05/2018, 15:00 13/05/2018, 15:00

Εκφώνηση Ομαδικής Εργασίας (.pdf)
Βιβλία μελέτης ανά ομάδα και μέλη κάθε ομάδας
Πρόγραμμα παρουσιάσεων και οδηγίες παρουσίασης

Εργασία 1 – Μελέτη σε Ανθρωποκεντρικά Συστήματα Προσαρμογής και Εξατομίκευσης

Ημερομηνία παράδοσης: 01/03/2018 08/03/2018, 23:59

Εκφώνηση Ατομικής Εργασίας (.pdf)