Εργασίες


Ομαδική Εργασία – Δοκίμιο Βιβλιοπαρουσίασης και Βίντεο Προβολής Επιστημονικού/Τεχνολογικού Πεδίου Πληροφορικής

Ημερομηνία παράδοσης: 26/04/2019, 15:00

Εκφώνηση Ομαδικής Εργασίας (.pdf)