Γενικές Πληροφορίες

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να δώσει στους προπτυχιακούς φοιτητές μια ανασκόπηση των δυνατοτήτων και του αντίκτυπου που έχει η Πληροφορική στη σύγχρονη κοινωνία. Επίσης, να δώσει μια σύνοψη των τεχνολογικών υποδομών, των ερευνητικών θεμάτων και άλλων δραστηριοτήτων του Τμήματος Πληροφορικής και να ενημερώσει τους φοιτητές για διάφορα ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού και μεταπτυχιακών σπουδών.

Διαλέξεις: Πέμπτη, 15:00-17:00, Αίθουσα 112, ΧΩΔ02

Διδάσκων: Δρ. Μάριος Belk

Κτήριο: ΘΕΕ01, Γραφείο 207

Ώρες γραφείου: Δευτέρα 16:00 – 18:00 (ΘΕΕ01-207)

Παλαιότερα έτη: Ιστοσελίδα Μαθήματος Χειμερινού Εξαμήνου 2016


Ανακοινώσεις

[16/03/2018] Ομαδική Εργασία: Βιβλία μελέτης ανά ομάδα και μέλη κάθε ομάδας.

[16/03/2018] Παρακαλώ όσους δεν έχουν στείλει ακόμη τις ομάδες τους ή/και το βιβλίο που θα μελετήσουν να μου στείλουν το αργότερο μέχρι την Κυριακή 18/03/2018. Όσοι δεν στείλουν μέχρι τότε θα χρειαστεί να γίνει τυχαία ανάθεση ομάδας και βιβλίου για να μπορέσετε να ξεκινήσετε με την εργασία σας.

[09/03/2018] Η δημιουργία ομάδων και επιλογή/πρότασης του βιβλίου που θα μελετηθεί θα πρέπει να γίνει μέχρι 15/03/2018.

[09/03/2018] Η ομαδική εργασία έχει ανακοινωθεί.

[23/02/2018] Η πρώτη εργασία έχει ανακοινωθεί.

[18/01/2018] Το συμβόλαιο του μαθήματος έχει ανακοινωθεί.

[18/01/2018] Έναρξη μαθημάτων.