Πρόγραμμα Διαλέξεων

Σημείωση: Τα κελιά με απαλό γαλάζιο χρώμα αφορούν σε φροντιστηρια.

Εβδομάδα Θέμα Διαλέξεις
1 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (Συμβόλαιο Μαθήματος, Η/Υ και προγραμματισμός) cs131-lecture-notes-0-1
Planning equals programming
1 Η/Υ και προγραμματισμός cs131-lecture-notes-0-1
1 Αρχές Προγραμματισμού cs131-lecture-notes-1-1
2 Αρχές Προγραμματισμού cs131-lecture-notes-1-2
2 UCY-logo UCY-logo
Σχετικά προγράμματα: UClogo.java, NUClogo.java
2 Ενσωματωμένοι τύποι δεδομένων cs131-lecture-notes-1-2
3 Ενσωματωμένοι τύποι δεδομένων cs131-lecture-notes-1-3
3 Αλγοριθμικές Δομές Επιλογής και Επανάληψης Olympic-Rings
Σχετικά προγράμματα: Olympic_Sign.java, OS_Faces.java
3 Αλγοριθμικές Δομές Επιλογής και Επανάληψης cs131-lecture-notes-1-3
4 Αλγοριθμικές Δομές Επιλογής και Επανάληψης cs131-lecture-notes-1-3
4 Αλγοριθμικές Δομές Επιλογής και Επανάληψης ΕΠΛ 131 - Φροντιστήριο 3
4 Πίνακες cs131-lecture-notes-1-4a
5 Πίνακες cs131-lecture-notes-1-4a
5 Πίνακες cs131-lecture-notes-1-4a
5 Πίνακες cs131-lecture-notes-1-4b
6 Πίνακες cs131-lecture-notes-1-4b
6 Είσοδος/έξοδος cs131-lecture-notes-1-5
6 Είσοδος/έξοδος cs131-lecture-notes-1-5
7 Συζήτηση αποριών για την ενδιάμεση εξέταση
7 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Προγραμματιστικές Ασκήσεις για Προετοιμασία
Ενδιάμεση Εξέταση - Εαρινό Εξάμηνο 2015-2016 - Λύσεις
Ενδιάμεση Εξέταση - Χειμερινό Εξάμηνο 2016-2017 - Λύσεις
Ενδιάμεση Εξέταση - Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017 - Λύσεις

7 Μελέτη Περίπτωσης: Random Surfer cs131-lecture-notes-1-6, Transition.java, RandomSurfer.java, Markov.java, tiny.txt, web.txt
8 Συναρτήσεις cs131-lecture-notes-2-1
8 Συναρτήσεις cs131-lecture-notes-2-1
GameOfLife.java
Game.java
8 Βιβλιοθήκες και Πελάτες cs131-lecture-notes-2-2
9 Βιβλιοθήκες και Πελάτες cs131-lecture-notes-2-2
9 Βιβλιοθήκες και Πελάτες cs131-lecture-notes-2-2
9 Αναδρομή cs131-lecture-notes-2-3
10 Αναδρομή cs131-lecture-notes-2-3
Htree.java
Chaos2.java
STriangle.java
SRTriangle.java
Dragon.java
NDragon.java
Point.java
ODragon.java TowersOfHanoi.java
Euclid.java
cs131-lecture-notes-2-4
10 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός – Χρησιμοποιώντας Τύπους δεδομένων cs131-lecture-notes-3-1
AlbersSquares.java
AlbersS.java
Grayscale.java
10 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός – Χρησιμοποιώντας Τύπους δεδομένων cs131-lecture-notes-3-1
11 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός – Χρησιμοποιώντας Τύπους δεδομένων cs131-lecture-notes-3-1
11 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός – Χρησιμοποιώντας Τύπους δεδομένων cs131-lecture-notes-3-1
11 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός – Χρησιμοποιώντας Τύπους δεδομένων cs131-lecture-notes-3-2
Turtle.java
Ball.java
BBalls.java
12 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός – Χρησιμοποιώντας Τύπους δεδομένων cs131-lecture-notes-3-2
12 Δοκιμή και Αποσφαλμάτωση cs131-debugging-notes.pdf
12 Επανάληψη revision, Παραδείγματα Αντικειμένων
13 Αργία Πρωτομαγιάς
13 Επανάληψη revision
13 Επανάληψη revision