Υπεύθυνος εργαστηρίων

Ονοματεπώνυμο Email
Παύλος Αντωνίου paul.antoniou-ΑΤ-cs.ucy.ac.cy

Πρόγραμμα εργαστηρίων

Εβδομάδα Σημειώσεις Αρχεία
1 Εργαστήριο 1 Το Λειτουργικό Σύστημα UNIX
2 Εργαστήριο 2 Περιβάλλον Eclipse (δείτε και την ενότητα χρήσιμο υλικό για Eclipse), stdlib.jar, CelsiusToFahrenheit.java, RightTriangle.java, Average.java
2 Εργαστήριο 3 Operators,TestInput.java
3 Εργαστήριο 4 Selection 1 , Λύσεις: ThreeNumSorting.java , EvenlyDivisible.java , Diakrinousa.java NumUnique.java , PerfectSquare.java , Date.java
3 Εργαστήριο 5 Selection 2 , Λύσεις: Operators.java, CoinToss.java
4 Εργαστήριο 6 Loops 1 και ασκήσεις 2,3,4 από εδώ, Λύσεις: PowersOf2.java, Ginomeno.java, Graphics1.java, Trigonakia.java, Grafima2D.java, MegistosThesi.java
4 Εργαστήριο 7 Loops 2, Λύσεις: TruthTable.java, MostDivisors.java
5 Εργαστήριο Extra Loops ExtraLoops, Λύσεις: askisi19.java, askisi27.java, Olives.java, NumsStars.java, Triangle.java
5 Εργαστήριο 8 Tables 1
6 Εργαστήριο 9 Tables 2, data.txt
6 Εργαστήριο Συνέχεια και ολοκλήρωση ασκήσεων που εκκρεμούν
7 Εργαστήριο 9
7 Εργαστήριο 10
8 Εργαστήριο 11
8 Εργαστήριο 12
9 Εργαστήριο 12 (συνέχεια)
9 Εργαστήριο 14
10 Εργαστήριο 15
10 Εργαστήριο 16
11 Εργαστήριο 17
11 Εργαστήριο 18
12 Εργαστήριο 19
12 Εργαστήριο 20
13 Εργαστήριο 21 Αργία Πρωτομαγίας
13
14 Εργαστήριο 23