Πρόγραμμα

Διαλέξεις Διαφάνειες
Δευτέρα, 8 Σεπτ. 2014
 • Περιγραφή μαθήματος
Πέμπτη, 11 Σεπτ. 2014
 • Εισαγωγικά [pdf], Ιστορία των υπολογιστών [pdf]
Δευτέρα, 15 Σεπτ. 2014
 • Αναπαράσταση δεδομένων [pdf]
 • Ασκήσεις [pdf]
 • Λύσεις Ασκήσεων [pdf]

Πέμπτη, 18 Σεπτ. 2014

Δευτέρα, 22 Σεπτ. 2014

Πέμπτη, 25 Σεπτ. 2014
 • Υλικό [pdf]
 • Ασκήσεις [pdf]
 • Λύσεις Ασκήσεων [pdf]

Δευτέρα, 29 Σεπτ. 2014

Πέμπτη,2 Οκτ. 2014
 • Λειτουργικά Συστήματα [pdf]
 • Ασκήσεις [pdf]
 • Λύσεις Ασκήσεων [pdf]

Δευτέρα, 6 Οκτ. 2014

Πέμπτη, 9 Οκτ. 2014
 • Συστήματα αρχείων [pdf]
 • Ασκήσεις [pdf]
Δευτέρα, 13 Οκτ. 2014
Πέμπτη, 16 Οκτ. 2014
 • Προγραμματισμός1 [pdf]
Δευτέρα, 20 Οκτ. 2014
 • Προγραμματισμός2 [pdf]
Πέμπτη, 23 Οκτ. 2014
 • Προγραμματισμός2 [pdf]
 • Ασκήσεις [pdf]
Δευτέρα, 27 Οκτ. 2014
 • Επανάληψη
Πέμπτη, 30 Οκτ. 2014
 • Ενδιάμεση εξέταση (midterm)
Δευτέρα, 3 Νοεμβ. 2014
 • Προγραμματισμός3 [pdf]
 • Ασκήσεις [pdf]
 • Λύσεις Ασκήσεων [pdf]
Πέμπτη, 6 Νοεμβ. 2014
 • Δίκτυα Υπολογιστών [pdf]
 • Ασκήσεις [pdf]
 • Λύσεις Ασκήσεων [pdf]
Δευτέρα, 10 Νοεμβ. 2014
Πέμπτη, 13 Νοεμβ. 2014
 • Παγκόσμιος Ιστός [pdf]
Δευτέρα, 17 Νοεμβ. 2014
Πέμπτη, 20 Νοεμβ. 2014
 • Μηχανές Αναζήτησης [pdf]
Δευτέρα, 24 Νοεμβ. 2014
 • Εφαρμογές Πληροφορικής [pdf]
Πέμπτη, 27 Νοεμβ. 2014
 • Εφαρμογές Πληροφορικής2
Δευτέρα, 1 Δεκ. 2014
 • Επανάληψη
Πέμπτη, 4 Δεκ. 2014
 • Ασκήσεις

Βιβλιογραφία