Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του μαθήματος ΕΠΛ001 - Εισαγωγή στην Επίστημη της Πληροφορικής

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε φοιτητές που δεν ανήκουν στο Τμήμα Πληροφορικής και έχει σκοπό την προβολή και επεξήγηση βασικών αναγκών της επιστήμης της Πληροφορικής. Επιδιώκει τη μελέτη της δομής και χρήσης των υπολογιστών, μια ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στο χώρο της Πληροφορικής καθώς και τις δυνατές εφαρμογές της σε διάφορους τομείς. Παράλληλα, επιχειρεί να δώσει στους φοιτητές άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι θα αποτελέσουν χρήστες των υπολογιστών στο δικό τους εργασιακό χώρο, την ευκαιρία να εκτιμήσουν τις δυνατότητες που τους προσφέρει η Πληροφορική. Μέσω των εργαστηριακών ασκήσεων, θα γίνει εξοικείωση των φοιτητών με διάφορα λογισμικά πακέτα, τα οποία θεωρούνται χρήσιμα στην ακαδημαϊκή κι επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Συμβόλαιο Μαθήματος

Συμβόλαιο Μαθήματος DOWNLOAD

Διδάσκοντες Μαθήματος

Διδάσκων Καθηγητής: Καθηγητής Γιώργος Σαμάρας
Τηλέφωνο: +357 22 89 2698
ΦΑΞ: +357 22 89 2701
Γραφείο: ΘΕΕ-01 #113
Ηλ. Ταχυδρομείο: cssamara-AT-cs.ucy.ac.cy
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα και Πέμπτη, 14:00 – 15:00 (ή κατόπιν συνεννόησης)
Διαλέξεις: Δευτέρα και Πέμπτη, 12:00 – 13:30, ΧΩΔ-02 #Β211
Εργαστήριο: Α: Τετάρτη, 12:00 – 14:00, ΟΕΔ-01 #Β128
Β: Τετάρτη, 14:00 – 16:00, ΟΕΔ-01 #Β130
Υπεύθυνοι Εργαστηρίου:

Υπεύθυνος Βοηθός: Χριστόφορος Παναγιώτου
Βοηθός Εργαστηρίου Α & Β: Κατερίνα Τορτούρη
Ώρες Γραφείου: Θα ανακοινωθούν